Waarvoor?

De premies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest helpen u om uw bedrijf een boost te geven!

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest biedt u de kans om van premies te genieten voor verschillende projecten binnen uw onderneming. Tal van premies zijn reeds beschikbaar, met name voor investeringen in materiaal, de ontwikkeling van een website of webshop, het volgen van opleidingen, het ontdekken van buitenlandse markten… In de loop van 2019 zal dit aanbod nog worden aangevuld met andere premies.

Om van deze premies te kunnen profiteren, bestaan er bepaalde toekenningscriteria die bepalen hoeveel premiegeld u kunt claimen. De omvang van de onderneming, de eventuele ligging in een ontwikkelingszone, de leeftijd van uw onderneming of de sector waarin ze actief is, zijn een paar van deze criteria. Bepaalde bedragen kunnen per premie geplafonneerd zijn. Het is ook mogelijk dat het bedrag een maximum per kalenderjaar bereikt, of dat er een forfaitair maximumbedrag per toegekende premie van toepassing is.

Om de toekenningsvoorwaarden van elke premie te kennen, surft u naar de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid.

Meer weten

We nodigen u uit om kennis te nemen van de aanvraagmodaliteiten en toekenningsvoorwaarden van de premies